تماس با ما ۶۶۹۴۲۷۱۶ | ۶۶۵۱۴۱۸۴
تماس با ما ۶۶۵۱۴۱۸۴

4تعداد اساتید


مهرداد صفرپور
نام استاد :
مهرداد صفرپور
تحصیلات :
کارشناس ارشد
سابقه تدریس :
12
مدرس دوره های :
طراحی و احداث گلخانه-
خانم حسین زاده
نام استاد :
خانم حسین زاده
تحصیلات :
کارشناس ارشد
سابقه تدریس :
8 سال
مدرس دوره های :
کاکتوس و ساکولنت- بونسای-گیاهپزشک
مجید رهبر
نام استاد :
مجید رهبر
تحصیلات :
کارشناس
سابقه تدریس :
12 سال
مدرس دوره های :
تغذیه گیاهان- هرسکار-پیوند زن-گیاهان آپارتمانی
کامیار فرخی
نام استاد :
کامیار فرخی
تحصیلات :
کارشناس ارشد
سابقه تدریس :
14 سال
مدرس دوره های :
گلخانه خاکی- گلخانه هیدروپونیک- باغبانی- طراحی باغات میوه