تماس با ما 66516285

تعداد دوره های غیر حضوری 6عدد

%15
تخفیف
تکثیر گیاهان آپارتمانی

تکثیر گیاهان آپارتمانی

دوره آموزشی غیر حضوری تکثیر و پرورش گل های آپارتمانی در گلخانه با مدرک معتبر، با استفاده از مدرک فنی و حرفه ای از تسهیلات بانک جهت اخذ وام بهره بگیرید

467500 تومان
550000تومان
مطالعه بیشتر
پرورش و نگهداری گیاهان آپارتمانی

پرورش و نگهداری گیاهان آپارت

دوره غیر حضوری گیاهان آپارتمانی در منزل با مدرک معتبر از سازمان فنی و حرفه ای کشور

260000تومان
مطالعه بیشتر
هرس کار

هرس کار

دوره آموزش غیر حضوری هرسکار با مدرک بین المللی معتبر از سازمان فنی و حرفه ای کشور قابل ترجمه و ارایه به سازمانها و دانشگاه های خارج از کشور

360000تومان
مطالعه بیشتر
طراحی باغات میوه

طراحی باغات میوه

دوره غیر حضوری آموزش طراحی باغات میوه با مدرک بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای کشور

400000تومان
مطالعه بیشتر
%15
تخفیف
گلخانه هیدروپونیک

گلخانه هیدروپونیک

دوره آموزشی غیر حضوری گلخانه هیدروپونیک با ارایه مدرک بین المللی فنی و حرفه ای

552500 تومان
650000تومان
مطالعه بیشتر
%10
تخفیف
گلخانه خاکی

گلخانه خاکی

دوره غیر حضوری گلخانه خاکی با مدرک بین المللی فنی و حرفه ای

450000 تومان
500000تومان
مطالعه بیشتر