تماس با ما 66516285

تعداد دوره های حضوری 40عدد

گلخانه زعفران

گلخانه زعفران...

ثبت نام دوره آموزشی کشت گلخانه ای زعفران (فوگ پونیک) با مدرک بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای کشور آغاز شد...

تاریخ شروع دوره: 1399/6/1

ظرفیت مانده: محدود

روزهای برگذاری: یکشنبه

ساعت برگزاری : 14-17

طول دوره: 2 هفته

1140000 تومان
1200000تومان
تابستان 99
مطالعه بیشتر
تراریوم

تراریوم...

ثبت نام دوره آموزشی طراح و مجری تراریوم با مدرک فنی و حرفه ای قابل ارایه به ادارات و دانشگاهها...

تاریخ شروع دوره: 1399/6/1

ظرفیت مانده: محدود

روزهای برگذاری: شنبه

ساعت برگزاری : 11-14

طول دوره: 2 هفته

855000 تومان
900000تومان
تابستان 99
مطالعه بیشتر
کمپوست قارچ

کمپوست قارچ...

ثبت نام دوره آموزشی کارور تولید کمپوست قارچ دکمه ای فاز ۱ و ۲ با مدرک معتبر بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای کشور...

تاریخ شروع دوره: 1399/6/1

ظرفیت مانده: محدود

روزهای برگذاری: شنبه

ساعت برگزاری : 15-17

طول دوره: 2 هفته

450000 تومان
500000تومان
تابستان 99
مطالعه بیشتر
گیاه آپارتمانی

گیاه آپارتمانی...

دوره رایگان آشنایی با پرورش و نگهداری گیاهان آپارتمانی و تاثیر روشهای آبیاری و کیفیت و کمیت آب بر شادابی گیاهان در منزل...

تاریخ شروع دوره: 1399/6/1

ظرفیت مانده: بسیار محدود

روزهای برگذاری: شنبه تا چهارشنبه

ساعت برگزاری : 13-15

طول دوره: 1 روز

0 تومان
350000تومان
تابستان 99
مطالعه بیشتر
آکواپونیک

آکواپونیک...

دوره آموزش کشتکار آکواپونیک (پرورش توام ماهی و گیاه) با مدرک بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای کشور...

تاریخ شروع دوره: 1399/6/1

ظرفیت مانده: محدود

روزهای برگذاری: شنبه

ساعت برگزاری : 13-17

طول دوره: 2 هفته

855000 تومان
900000تومان
تابستان 99
مطالعه بیشتر
گلخانه ساز

گلخانه ساز...

دوره آموزشی طراح و مجری احداث گلخانه با مدرک بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای کشور ...

تاریخ شروع دوره: 1399/5/1

ظرفیت مانده: محدود

روزهای برگذاری: پنج شنبه

ساعت برگزاری : 12-15

طول دوره: 2 هفته

3000000 تومان
تابستان 99
مطالعه بیشتر
خاک پوششی

خاک پوششی...

دوره آموزشی کارور تولید خاک پوششی با ارایه مدرک بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای کشور...

تاریخ شروع دوره: 1399/5/1

ظرفیت مانده: محدود

روزهای برگذاری: شنبه

ساعت برگزاری : 13-17

طول دوره: 2 هفته

1170000 تومان
1300000تومان
تابستان 99
مطالعه بیشتر
گلخانه گوجه و فلفل

گلخانه گوجه و فلفل ...

ثبت نام دوره آموزشی کشتکار گلخانه ای گوجه فرنگی و فلفل دلمه ای در آموزشگاه کشاورزی پایا با ارایه مدرک بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای کشور ...

تاریخ شروع دوره: 1399/10/1

ظرفیت مانده: محدود

روزهای برگذاری: دوشنبه

ساعت برگزاری : 14-17

طول دوره: دو هفته

1000000 تومان
زمستان 99
مطالعه بیشتر
گلخانه توت فرنگی

گلخانه توت فرنگی ...

دوره آموزش فنی و حرفه ای گلخانه خاکی توت فرنگی با مدرک بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای کشور...

تاریخ شروع دوره: 1399/5/1

ظرفیت مانده: محدود

روزهای برگذاری: یکشنبه

ساعت برگزاری : 11-14

طول دوره: 2 هفته

1000000 تومان
تابستان 99
مطالعه بیشتر