تماس با ما ۶۶۹۴۲۷۱۶ | ۶۶۵۱۴۱۸۴
تماس با ما ۶۶۵۱۴۱۸۴

تعداد مقالات 4عدد
انتخاب هوشمندانه ارتفاع مناسب گلخانه برای دستیابی به حداکثر تولید

10 2237 عدد

گیاه حسن یوسف جزو گیاهان با محبوبیت زیاد در بین ایرانیان است البته در اکثر نقاط جهان و در غرب نیز با لقب ملکه ای با دنباله قرمز آن را می شناسند

20 1693 عدد

گیاهان برای ادامه رشد و تولید مواد غذایی به مقادیر متفاوتی از عناصر ولی متعادل با یکدیگر در مراحل مختلف رشد احتیاج دارند.

15 819 عدد

گیاه سویا در بین گیاهان تامین کننده ی روغن

15 781 عدد