تماس با ما ۶۶۹۴۲۷۱۶ | ۶۶۵۱۴۱۸۴
تماس با ما ۶۶۵۱۴۱۸۴

کشت بافتدوره آموزشی کشت بافت گیاهان زینتی و باغی و زراعی با ارایه مدرک فنی و حرفه ای

1556 0
میانگین نتیجه 4.5 تعداد رای ها 13
کشت بافت
توضیحات مشخصات دوره
1399/4/1 تاریخ شروع دوره:
محدود ظرفیت مانده:
سه شنبه روزهای برگزاری :
7-9 ساعت برگزاری :
3 هفته طول دوره :توضیحات تکمیلی دوره

کارور کشت بافت گیاهان زینتی از حوزه کشاورزی (امور باغی) می باشد که شامل وظایفی از قبیل بررسی انواع گیاهان زینتی و تقسیم بندی آن، بکارگیری روش های تکثیر گیاهان زینتی، ساخت محلول غذایی و کشت بافت گیاهان زینتی، تکثیر گیاهان فانتزی، انتقال ریز نمونه به محیط رشد طبیعی، انجام عملیات ریشه دارکردن ریزنمونه ها، عملیات ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه کشت بافت، تکثیر بگونیارکس از طریق کشت بافت می باشد و با مشاغلی چون باغبان ها در ارتباط است .

 

کارور کشت بافت گیاهان باغی و زراعی شغلی است از حوزه کشاورزی (امور باغی) که وظایفی از قبیل جداسازی انواع ریز نمونه از گیاه، ضدعفونی کردن ریزنمونه ها، کار با دستگاه های آزمایشگاه کشت بافت، تهیه محلول کشت ، تهیه استوک های غذایی، ساخت محلول کشت، انتقال ریز نمونه به محلول کشت و ریزکشت نمودن آن، انتقال ریز نمونه های تولیدی به گلخانه، کنترل عوامل آلوده کننده محلول کشت ، تجزیه و تحلیل انواع ریشه زای در نمونه های تولیدی، تولید زیتون عاری از ویروس به روش کشت بافت ( اجرای یک دستورالعمل ) را در بر می گیرد و با مشاغلی همانند باغبان در ارتباط است .

نظرات دانشجویان دوره

    کاربر گرامی برای ارسال دیدگاه خود ابتدا باید در سایت لاگین شوید