تماس با ما ۶۶۹۴۲۷۱۶ | ۶۶۵۱۴۱۸۴
تماس با ما ۶۶۵۱۴۱۸۴

تغذیه گیاهاندوره آموزشی تغذیه گیاهان (باغی و زراعی) با قابلیت ارایه مدارک فنی و حرفه ای و بین المللی با کد رهگیری معتبر

1270 0
میانگین نتیجه 4.9 تعداد رای ها 10
تغذیه گیاهان
توضیحات مشخصات دوره
1399/4/1 تاریخ شروع دوره:
محدود ظرفیت مانده:
شنبه و دوشنبه روزهای برگزاری :
17:30-19 ساعت برگزاری :
دو هفته طول دوره :توضیحات تکمیلی دوره

كارور تغذيه گیاهان (باغباني و زراعت) شغلي است در حوزه كشاورزي (امور باغي و زراعی) كه وظايفي از قبیل بررسی فرآیند فتوسنتز و عوامل موثربر آن، بررسي عناصر مورد نیاز گیاه و عملکرد هر كدام، بررسی آثار آنتاگونیستی و سینرژيستی عناصر بر يکديگر، بررسي تاثیرات كمبود عناصر بر رشد گیاه، بررسی تاثیرات مسمومیت و بیش بود عناصر بر رشد گیاه، بررسي انواع بسترهاي كاشت، بررسي انواع خاک و مثلث بافت خاک، بررسی واکنش خاک و تاثیر آن بر جذب عناصر، بررسي منابع تامین عناصر غذايي، محاسبه میزان عناصر غذايي بر اساس آزمايش خاک را در بردارد و با مشاغلي همچون باغبانان ، زارعین و ... ارتباط است .

مهارتهاي پیش نیاز : ندارد

کارور تغذيه گیاهان (باغباني و زراعت) که وظايف شناخت کمبودها و نیازهاي غذايي گیاهان و علايم مسمومیت را دارد و قادر به توصیه دستورالعمل لازم جهت رفع کمبود و اصلاح شرايط تغذيه اي گیاه با توجه به آزمايش آب و خاک را دارا مي باشد .

در دوره آموزشی تغذیه گیاهان آموزشگاه پایا به مباحث زیر پرداخته می شود:

-بررسي فرآيند فتوسنتز و عوامل موثر بر آن

-بررسي عناصر مورد نیاز گیاه و عملکرد هر كدام

-بررسي آثار آنتاگونیستی و سینرژيستی عناصر بر يکديگر

-بررسي تاثیرات كمبود عناصر بر رشد گیاه

-بررسي تاثیرات مسمومیت و بیشبود عناصر بر رشد گیاه

-بررسي انواع بسترهاي كاشت

-بررسي انواع خاک و مثلث بافت خاک

-بررسي واكنش خاک و تاثیر آن بر جذب عناصر

-بررسي منابع تامین عناصر غذايی

-محاسبه میزان عناصر غذايي بر اساس آزمايش خاک

دوره آموزشی فنی و حرفه ای هرسکار و پیوندکار درختان میوه و همچنین دوره  های فنی و حرفه ای باغبان و گلخانه خاکی و گلخانه هیدروپونیک با تغذیه گیاهان مرتبط بوده و پیشنهاد می گردد برای آموزش حرفه ای تر اطلاعات و مطالعات هنر آموز در دوره های قید شده بیشتر گردد.

مقالات مرتبط با دوره تغذیه گیاهان:

*عناصر غذایی مورد نیاز گیاه

*سویا و نقش تغذیه اصولی در افزایش عملکرد

نظرات دانشجویان دوره

    کاربر گرامی برای ارسال دیدگاه خود ابتدا باید در سایت لاگین شوید