تماس با ما ۶۶۹۴۲۷۱۶ | ۶۶۵۱۴۱۸۴
تماس با ما ۶۶۵۱۴۱۸۴

گلخانه زعفرانثبت نام دوره آموزشی کشت گلخانه ای زعفران (فوگ پونیک) با مدرک بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای کشور آغاز شد

1171 0
میانگین نتیجه 3.4 تعداد رای ها 9
گلخانه زعفران
توضیحات مشخصات دوره
1399/6/1 تاریخ شروع دوره:
محدود ظرفیت مانده:
یکشنبه روزهای برگزاری :
14-17 ساعت برگزاری :
2 هفته طول دوره :توضیحات تکمیلی دوره

کشت گلخانه ای زعفران (فوگ پونیک) شايستگي است از گروه کشاورزی (امور زراعي) که شامل کارهای برآورد اقتصادی طرح کشت گلخانه ای زعفران، تعیین پیاز مناسب و شرايط نگهداری آن در انبار، بکارگیری گلخانه و تجهیزات مناسب، طراحي و اجرای کشت فوگ پونیک در گلخانه، مبارزه با آفات و بیماری ها و کنترل آسیب های محیطي، کاشت زعفران در گلخانه، آماده سازی پیاز در گلخانه برای انتقال در خاک، انجام عملیات تغذيه گیاه، برداشت، فرآوری و نگهداری محصول را در بردارد و با مشاغلي همچون فروشندگان پیاز زعفران، گلخانه داران، زعفران کاران و کشاورزان ارتباط دارد.

حداقل میزان تحصیلات : پايان دوره اول متوسطه (پايان دوره راهنمايي)

حداقل توانايي جسمي و ذهني : داشتن سلامت کامل جسمي و ذهني

مهارت هاي پیشنیاز : زعفران کار با کد ۶۱۱۱۲۰۶۲۰۴۳۰۰۰۱

کشت گلخانه اي زعفران(فوگ پونیک) روش کشت زعفران در هوا (رطوبت محیطي هوا کشت) را آموزش مي دهد و کارهاي محدود سـازي، تعیین نیاز غذايي گیاه، مديريت تنشهاي زيستي و غیرزيستي و سیستمهـاي گلخانه اي را انجام مي دهد.

در دوره آموزشی کشت گلخانه ای زعفران (فوگ پونیک) آموزشگاه پایا به مباحث زیر پرداخته می شود:

-برآورد اقتصادی طرح کشت گلخانه ای زعفران

-تعیین پیاز مناسب و شرايط نگهداری آن در انبار

-بکارگیری گلخانه و تجهیزات مناسب

-طراحي و اجرای کشت فوگ پونیک در گلخانه

-مبارزه با آفات و بیماری ها وکنترل آسیب های محیطي

-کاشت زعفران در گلخانه

-آماده سازی پیاز در گلخانه برای انتقال در خاک

-انجام عملیات تغذيه گیاه

-برداشت، فرآوری و نگهداری محصول

دوره های آموزشی فنی و حرفه ای تغذیه گیاهان و زعفران کار و همچنین دوره های فنی و حرفه ای سورتینگ و بسته بندی و انبارداری با کشت گلخانه ای زعفران (فوگ پونیک) مرتبط بوده و پیشنهاد می گردد برای آموزش حرفه ای تر اطلاعات و مطالعات هنر آموز در دوره های قید شده بیشتر گردد.

نظرات دانشجویان دوره

    کاربر گرامی برای ارسال دیدگاه خود ابتدا باید در سایت لاگین شوید