تماس با ما ۶۶۹۴۲۷۱۶ | ۶۶۵۱۴۱۸۴
تماس با ما ۶۶۵۱۴۱۸۴

آکواپونیکدوره آموزش کشتکار آکواپونیک (پرورش توام ماهی و گیاه) با مدرک بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای کشور

1132 0
میانگین نتیجه 4.9 تعداد رای ها 12
آکواپونیک
توضیحات مشخصات دوره
1399/6/1 تاریخ شروع دوره:
محدود ظرفیت مانده:
شنبه روزهای برگزاری :
13-17 ساعت برگزاری :
2 هفته طول دوره :توضیحات تکمیلی دوره

کشت کار آکواپونیک شغلی است از گروه کشاورزی امور زراعی که شامل شایستگی هایی از قبیل انتخاب گلخانه مناسب و تجهیزات و لوازم آن، طراحی سیستم کشت و آماده سازی بستر رشد گیاه و ماهی، مدیریت انتخاب و تغذیه ماهیها برای سیستم آکواپونیک، انتخاب گیاهان مناسب محیط آکواپونیک روش کشت گیاه، مدیریت تغذیه ای گیاه و آفات و بیماریها در سیستم آکواپونیک، مدیریت سیستم های چرخشی آکواپونیک، برنامه ریزی و تحلیل اقتصادی سیستم آکواپونیک می باشد و با مشاغلی همچون کشاورزان ،فروشندگان ابزار و تجهیزات کشاورزی ، فروشندگان ماهی در ارتباط می باشد.

مهارت هاي پیش نیاز : ندارد

کشت کار آکواپونیک شغلي است از گروه کشاورزي ابر حرفه باغباني که با حرفه هايي همانند مدير تولید گلخانه هاي هیدروپونیک و پرورش ماهي در ارتباط مي باشد. اين شغل ترکیبي از پرورش ماهي (Aquaculture) و پرورش گیاهان (Hydroponic) در سیستمهاي گردشي مي باشد که شايستگيهاي آن شامل: طراحی سیستم کشت آکواپونیک، آماده سازي بستر رشد گیاه و ماهي، گزينش گیاهان و ماهیان منتخب براي سیستم آکواپونیک، مديريت تغذيه اي گیاهان و ماهي ها و مديريت آفات و بیماري هاي گیاهي و آبزيان و ... مي باشد.

-انتخاب گلخانه مناسب و تجهیزات و لوازم آن

-طراحی سیستم کشت و آماده سازی بستر رشد گیاه و ماهی

-انتخاب و تغذیه ماهیها برای سیستم آکواپونیک

-انتخاب گیاهان مناسب محیط آکواپونیک روش کشت گیاه

-کنترل تغذیه ای گیاه و آفات و بیماریها در سیستم آکواپونیک

-کنترل سیستم های چرخشی آکواپونیک

-برنامه ریزی و تحلیل اقتصادی سیستم آکواپونیک

در دوره آموزشی کشتکار آکواپونیک فنی و حرفه ای آموزشگاه پایا به مباحث زیر پرداخته می شود:

دوره آموزشی فنی و حرفه ای کشتکار گلخانه خاکی و دوره فنی و حرفه ای محصولات ارگانیک گلخانه ای و همچنین دوره های تغذیه گیاهان و گلخانه هیدروپونیک با دوره آموزشی کشتکار آکواپونیک مرتبط بوده و پیشنهاد می گردد برای آموزش حرفه ای تر اطلاعات و مطالعات هنر آموز در دوره های قید شده بیشتر گردد.

 

نظرات دانشجویان دوره

    کاربر گرامی برای ارسال دیدگاه خود ابتدا باید در سایت لاگین شوید