تماس با ما ۶۶۹۴۲۷۱۶ | ۶۶۵۱۴۱۸۴
تماس با ما ۶۶۵۱۴۱۸۴

آفت مینوز

تاثیر آفت مینوز بر روی برگ نوعی کاسنی که در کشت داخل حیاط منزل می باشد. که برای کنترل آن روشهای مختلفی وجود دارد از قبیل استفاده از سموم کشاورزی ولی در اینجا چون داخل خانه می باشد از روشهای منطبق با کشت محصول سالم استفاده شده است.بخش تصاویر

برچسب ها
  • آفت مینوز
  • کنترل آفت مینوز
  • کاسنی
  • کشت سبزی در خانه