تماس با ما 66516285

آفت مینوز

تاثیر آفت مینوز بر روی برگ نوعی کاسنی که در کشت داخل حیاط منزل می باشد. که برای کنترل آن روشهای مختلفی وجود دارد از قبیل استفاده از سموم کشاورزی ولی در اینجا چون داخل خانه می باشد از روشهای منطبق با کشت محصول سالم استفاده شده است.بخش تصاویر

برچسب ها
  • آفت مینوز
  • کنترل آفت مینوز
  • کاسنی
  • کشت سبزی در خانه