تماس با ما ۶۶۹۴۲۷۱۶ | ۶۶۵۱۴۱۸۴
تماس با ما ۶۶۵۱۴۱۸۴

کود آلی

این نوع کودها را با نام کودهای طبیعی می‌شناسند و معمولا از کودهای حیوانی و گیاهی به دست می‌آیند. به کمک این نوع کود می‌توان محصولات طبیعی به دست آورد. کودهای حیوانی معمولا از فضولات حیوانات اهلی مانند گوسفند و مرغ و … به دست می‌آیند. این نوع از کودها به خوبی می‌توانند مواد آلی خاک را تامین نمایند. کودهای گیاهی نیز از برگ‌ها و ریشه‌های گیاهان خشک شده به دست می‌آیند. معمولا ترکیب کود حیوانی و کود گیاهی می‌تواند مواد آلی مورد نیاز خاک را به طور کامل تامین نمایند.بخش تصاویر

برچسب ها
  • کودآلی
  • کود بیولوژیک
  • کود گیاهی
  • کود حیوانی